On ne joue pas toujours pour gagner

Vous allez vous dépasser, vous surprendre, donner le meilleur de votre jeu.

Publicités

Le football ouvre les frontières, mon inspiration, elle n’en a pas. Des limites, je ne m’en suis pas donné avec l’écriture, aborder tout ce qui est à ma portée pour le désacraliser, démystifier en le mettant à ma sauce. Toutefois, le sport je n’y avais pas pensé et encore ce cher ballon rond, au fait pourquoi ce nom, y a-t-il un ballon carré ?

Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas une fan de foot. Je ne trouve pas un vif intérêt à ce jeu, courir à plus de vingt sur un terrain derrière un ballon pour le shooter, faire un but. C’est quoi le but de se déchainer sur un objet qui ne vous a rien fait, à quelle fin ; un but. Mais je reconnais que la passion est forte par son pouvoir communicatif qu’elle se transmet des acteurs, aux spectateurs et vice-versa. Son fil invisible hautement conductible est contagieux pour ceux qui se sont fait infecter. Le football est un art qui me parle à son niveau le plus bas, ceci n’empêche pas qu’il m’inspire.

Je n’ai pas suivi le dernier match d’Haïti contre l’Argentine, cependant, j’ai pensé comme beaucoup d’entre vous que les chances de gagner de nos compatriotes étaient très faibles ou pratiquement nulles. Leur échec n’a surpris personne, il fallait surtout limiter les dégâts. Je me demande dans quel état d’esprit ces jeunes grenadiers sont montés sur le terrain pour contrecarrer les géants de l’albiceleste qui ont dans leurs rangs, l’un des plus brillants maitres du jeu de sa génération ; peureux, anxieux ? Du coup, j’ai fait la relation avec la vie, nos combats, notre quotidien si on décidait de laisser tomber un jour parce que l’on se déclarait perdant sans monter le terrain, parce-que l’on ne sent pas de taille pour attaquer les épreuves que ferions-nous ? Que vous soyez compétitifs ou pas, il ne serait pas évident que vous soyez toujours perdant ou gagnant. Des fois, le simple fait de se présenter, c’est gagner, c’est vaincre sa peur. Il faut aussi jouer pour s’évaluer. On ne pourra estimer notre jeu tant qu’il est dans notre tête, il faut le mettre à l’épreuve pour le corriger, le parfaire et aussi découvrir ce que l’adversaire a dans le ventre.

Il faut jouer parce-que c’est la règle de la vie, on ne perd que si on abandonne. Il ne faut pas non plus monter le terrain sans préparation, donc, il faut toujours s’entrainer pour la simple raison d’être au top de sa forme et de donner son meilleur jeu. Prenons pour la Coupe du Monde, on peut perdre un match dans le premier groupe et gagner la finale. Tout comme on peut passer avec brio toutes les étapes et perdre à la finale. Tellement de possibilités que l’on découvrira qu’en affrontant l’adversaire.

32 équipes, chaque 4 ans, 1 seul champion, le nombre, le temps et la Coupe rendent la chose très excitante. De ces équipes, il y a déjà des favorites, il y aura des surprises et des déceptions. Il y aura aussi la poussée d’adrénaline à chaque passe, à chaque but et des coups de gueule à chaque échec mais tous devront monter le terrain, rien n’est joué d’avance.

Alors, comme ces équipes, vous allez vous dépasser, vous surprendre, donner le meilleur de votre jeu. Vous serez sur le banc de touche, recevrez des cartons jaunes ou rouges, prendrez une pause pour souffler mais n’abandonnez pas le jeu tant que l’arbitre n’a pas sifflé.

Respekte timoun moun!

Lavi se yon bagay ki sakre!

Nan okazyon fèt timoun dimanch 10 jwen k ap vini an, n ap pibliye plizyè atik sou timoun

Lavi se yon bagay ki sakre! Malgre tout avanse lasyans fè pou yo esplike fenomèn sa gen anpil kesyon ki rete san repons. Prensip lavi a vle si ou pa mete pinga ou wete, si se pa pou defann yon vi pinga ou detwi yon lòt.

Tout moun enpòtan, pa gen youn nan ki plis pase yon lòt. Anpil nan nou bay gwo enpòtans ak kategori moun sa yo mwen pral site la ; ti bebe, timoun, moun andikape, granmoun ak fanm ansent. Menm nan lagè lenmi konn bay moun sa yo « droit de passage » pou respè yo gen pou yo. Kit se pou inosans, enkapasite, lavi ak sajès ke y ap pote, nan anpil peyi, kilti, institisyon moun sa yo gen priorite. Si ou ale labank yo bay fanm ansent, moun andikape ak granmoun yon liy espesyal pou yo ka jwenn sèvis pi rapid.

Pa gen lontan mwen wè yon zanmi m ki poste sou pwofil whatsap li « Menm si pitit mwen lèd sa pa regade w, mwen renmen l konsa » koze a te tèlman entrige m, m poze l kesyon. Li esplike m ke li konnen yon moun k ap di pitit li lèd, konpare l ak pa l. Menm lè mwen potko fè pitit, li enposib pou mwen panse yon moun ap pale mal de yon ti bebe. Yon bebe se yon ti èt ki tèlman frajil, si bèl kòman yon moun ki ta dwe byen nan tèt, ki pote lavi andan li ap fè kòmantè negatif sou pitit yon moun ? Tout janm vire koze a mpa wè sans li. Sou ki baz ou di yon moun lèd, alevwa yon ti bebe ? Kisa koze sa rapòte w ?

Mezanmi lang se yon ti pati nan kò n ki tou piti men li ka fè anpil byen e li ka fè gwo dega. Li enpòtan pou nou kontwole sa k ap sòti andedan nou. Mòd remak sa yo banm sansayon moun ki di yo an se yon kriminèl, paske si ou ka di de seri de bagay ki limit ou?

Yon moun fè pitit li ou ta twouve li pa nan gou w pito ou pe. Si yon timoun twòp pou ou, l ap fè twòp dezòd ou pa ka sipòte l, pito ou pale paran l oubyen ou pa resevwa l lakay ou. Pitit moun se san yo, se vi yo, pa pale de yo an mal si nou pa ka pale an byen. M konprann edikasyon yon timoun paka fèt ak yon sèl moun, fòk plizyè moun founi je gade paske gen bagay ki ka echape ou, ke ou pa okouran, men an jeneral avan ou fè yon kòmantè, bay yon konsèy sou lavi yon moun ou pitit li asire w ke li nesesè, ke ou mande l si l dakò, si li pare pou li resevwa l.

Epi sa m ap esplike nou an se eksperyans yon manman ki pat gen lontan li te akouche. Lè yon timoun fenk fèt jiskake li rive nan zòn 3 zan yo, manman an gen anpil risk tonbe nan depresyon “postpartum”. M konnen moun isit pa kwè nan koze sa yo, yo pran pawòl sa yo pou blag, yo ta pito di se lèt ki monte nan tèt manman timoun lan. Depresyon sa ki konn rive sou fanm ki fin akouche konn koze gwo dega si li pa jere, gen manman ki rive tiye timoun yo konsa. Fenomèn sa yo souvan repòte nan peyi etranje paske yo fè ankèt sou sa ki te pase e yo dokimante yo. Leve timoun sitou nan tan sa yo se yon gwo defi. Lavi a vin pi di, sosyete a ekzijan, w ap trese, l ap detrese. Se yon bagay ki fatigan anpil, nenpòt jan ou ta pare pou sa, w ap jwen sipriz kan menm, dimil moun ap di w sa pou ou fè, ou pa konn sa pou ou chwazi. Dimil moun ap kritike sa ou fè, ou pa konn kote pou ou mete tèt ou. Kidonk pasyans, lanmou, sipò w ap bay yon manman pi enpòtan ke kritik negatif ou ka fè de li ou de pitit li.

Epi tou lavi tèlman gen sipriz, pwòp bouch ou ka beni w konsa li kale w. Lavi a gen revè, lè w panse ou gen yon bagay sou kontwòl, se rete ou rete ou wè l derape nan menw.

Gen lòt bagay ki fè pati respè timoun : pa bo yo, manyen yo san otorizasyon paran yo ak pa yo. Nou gen yon mòd nou di nou renmen timoun, nou kontan wè yo epi nou vle pote yo, bo yo san nou pa konnen l, ni paran l. Ti bebe frajil nan fè bo pou li ou ka bal mikwòb, epi ou pa gen dwa manyen timoun konsa. Nou panse ke tout jan yo ka touche yon moun, yon timoun pou li deranje l se sou yon aspè seksyèl, tout kò yon moun se pou li kidonk ou pa gen dwa sou li.

Nou wè foto timoun lan bèl, yo pat fèl pou piblisite nou pran l, nou poste l sou stati nou san otorizasyon, tankou se te pa nou. Chak fwa ou panse fè jès sa yo mande tèt ou si ou t ap dakò yo fè w sa, anpil moun pa ka wè yon bagay deranje l toutotan li pa rive l malerezman.

Antouka m panse ke gen de bagay se nan fim mwen ta wè yo, ou tande pale de yo, m pa ta panse ke moun ta ka fè yo pou tout bon. Si yon moun gen atitid sa pito li repanti, si yon lòt ta tande sa anvi rapòte l yo pito n pale ak moun k ap radote an paske sa ap fè moun lan w ap pote nouvèl sa plis mal ke byen.

 

« Pate Kòde Week » Eske prezante yon pwodui an anglè rann li pi enteresan?

Eske anglè a bay evenman an plis pwa?

Mwen tonbe sou yon afich semèn sa ki fè m plezi. Tout moun ki kotwaye m konnen a ki pwen m renmen manje. M panse sensèman ke youn nan misyon m sou latè se manje. Lè m map vizite yon zòn, yon peyi li pi fasil ke m raple m yon pla ke yon moniman, si non an ta echape m konnen gou an rete grave sou lang mwen. Kidonk lè mwen wè gen yon aktivite ki ap fèt sou yon semèn kote y ap fè pate kòde, m ta vle nou eseye imajine lajwa nan kè m pou plezi vant mwen ka jwenn.

Men gen yon lòt bagay ki pase nan tèt mwen pouki yo rele l « Pate kode Week »? Gen yon aktivite kizin ki te fèt kote te gen plizyè restoran ki te fè hamburger kote yo chak te itilize kreyativite pou yo te prezante pla sa, yo te rele l « Burger week ». Se yon konsèp ki te debite nan yon peyi anglofòn, nou jis repwodwi l isit. Anpil moun te repwoche ke manje sa pat yon pwodwi lokal, tankou de manje ki pratikman pwòp a nou tankou mayi, lam veritab nenpòt kisa ke yo te ka transfòme sou teritwa nou. Mwen vin kontan wè ke yo chwazi fè l ak yon pla tout ayisyen renmen ki se pate kòde. Nan anpil katye, nan anpil kouch nan sosyete a pate chodyè lòt ti non jwèt li se manje maten anpil moun. Li ka prepare anpil jan e ou ka mete plizyè engredyan nan li se sa ki fè l enteresan konsa : aran, poul, hot dog… epi akonpaye l ak zaboke kore l ak yon ji seriz, sitwon ou grenadya.

Remak mwen an se ke pou yon manje lokal pouki se yon mo anglè yo chwazi ki pou prezante evenman an. Nou ofisyèlman gen de lang nan peyi sa ; fransè ak kreyòl, anpil kote ayisyen ap pale franse yo pran l pou zuzu, kreyòl la ou pat al lekòl . M konnen ke mond lan avèk mwayen transpò, koneksyon entènèt vini yon pla men e m konnen ke gouvènman an di nou « Open for business » e lang sa se lang biznis. Nou deja gen difikilte kominike korèkteman nan 2 lang n ap atake yon twazyèm? Eske anglè a bay evenman an plis pwa, eske se pou atire touris etranje? Nan dènye lane ki pase la anpil nan nou vini  pale anglè, gen lekòl ki ekzije l nan « curriculum » yo, gen media yo ki ofri yon pwogram ki pi rich ak lang sa kounye a. Se yon bèl bagay sitou ke nan moman sa lè w ap aplike pou yon job pale anglè ka koule w ou fè w jwen pòs la.

***

Men nan lòt peyi yo moun yo pran plezi itilize lang pa yo, yo valorize l. M konprann gen de bagay ki difisil pou yo tradwi san yo pa chanje esans mesaj la, men lang nou yo nou rich, pou ekzanp yo te ka ekri pate kòde 7 sou 7. Eske se paske anpil pwogram takse an dola? Eske tout moun pwogram lan sible yo pale lang sa? Mpa kwè moun k ap travay nan maketing isit limite a yon lang pou rann yon pwodwi enteresan? Paske ti zonyon m, ti piman m raple m koulè lokal, kidonk pale ak mwen nan lang manman m,

Antouka m swete bòn chans a oganizatè, restoran k ap patisipe nan pwogram sa. Tout antre yon moun ka fè onètman apresyab sitou lè y ap valorize kilti nou. Men m ta swete nan pwochèn aktivite k ap fèt yo moun k ap mete yo sou pye pa neglije itilize lang kreyòl ak franse.

Une vérité qui dérange!

..notre salaire en dollars haïtiens, le recevons en gourdes et le dépensons en dollar.

On dit que la vérité libère, qu’elle délivre mais avant tout elle peut déranger…

Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour stopper ou disons mieux ralentir la montée du dollar (la dépréciation de la gourde par rapport au dollar). L’une des dernières en date a été d’exiger aux commerçants de libeller le montant de leur produit en gourdes. Dans beaucoup d’entreprises, de magasins et de restaurants de la place, les prix étaient couramment écrits en dollar américain. Si vous payez en gourde, il serait calculé aux taux du jour décidé par le fournisseur.

A ma connaissance, pendant plus de dix années, il a été plus courant et facile d’estimer les coûts d’un service en dollar américain qu’en gourde, la monnaie nationale. Quand nous achetons ici, nous faisons directement une comparaison entre la tarification avec un fournisseur étranger pour savoir si nous payons trop cher… Le dollar est cet ami qui demeurait même malgré les temps durs et la gourde était ce vilain petit canard changeant de taux à tout va.

Le changement qu’à engendrer la loi gouvernementale (l’arrêté présidentiel) fait flipper les consommateurs surtout pour une raison de volume. Illustrons ainsi : 1 dollar usd vaut 66 gourdes, donc si vous aviez l’habitude de payer un produit 3 dollars (qui pourraient paraitre dérisoires) vous allez être facturé 3 par 66 =198 gourdes (200 gourdes pour arrondir le montant). D’une unité, vous avez devant vous plusieurs centaines, ce qui amplifie le montant en volume fait peur au consommateur mais ne rend pas le produit nécessairement plus cher…

Pire, nous n’avions pas la culture de la gourde, nous nous référons au dollar haïtien qui est une monnaie inexistante, ce calcul ou cette habitude faisait référence quand 5 gourdes représentait 1 dollar usd. Elèves, professionnels sur le marché du travail ou simples citoyens ne peuvent pas procéder à une simple conversion, vous dites 125 gourdes à une personne et elle vous demande combien cela fait en dollar haïtien. Cette habitude peut être vue comme une question qui nous est posée dans une langue, nous réfléchissons dans une autre mais formulons la réponse dans un dialecte. De même pour nos revenus, nous discutons de notre salaire en dollars haïtiens, le recevons en gourdes et le dépensons en dollar. La conversion ne se faisait pas en temps réelle dans notre quotidien. Nous savions que le taux augmentait, que nous achetions le dollar au prix fort mais nous effectuons le calcul dans un seul sens. Donc, nous avons fonctionné pendant environ trois décennies (depuis le départ de Jean-Claude Duvalier) soit avec une monnaie qui n’était pas la nôtre, soit sur une qui n’existait pas, soit avec une autre dont nous ne sommes pas familières.

Curieux, n’est-ce pas ? Nous nous rendons réellement compte de la dépréciation de la gourde et de la cherté de la vie qu’avec cette mesure. Vous voyez comment le changement d’une monnaie à une autre, même quand nous faisions ces transactions régulièrement, peut mettre la vérité au grand jour.

Separasyon bagay ki fè mal!

Lè nou te 2 ti toutrèl nou te pran plezi nou  ekspoze bèl ti lanmou nou…

Separasyon se yon bagay ki fè mal. Ou imajine w ou te ak yon moun, ou panse se pou lavi epi nou kite ? Li ale ak tout pwomès li te fè w, ak tout ti sekrè nou te pataje. Bagay sa gen gou fyèl. Anpil fwa li fèt lèd, paske nou gen anpil mal pou nou aksepte l, nou santi nou trayi e desepsyon kouvri tout sa nou te pataje.

Mwen pa gen yon fòmil pou mwen di nou kòman nou dwe fè sa, men li enpòtan pou nou jere sa k ap vini pandan e apre a; kesyon yo pral poze n, repons nou pral bay ak pale anpil ki pral fèt. Ke nou te jis renmen, plase ou marye jere aprè relayson an ka mande plis matirite ke viv relasyon nou te genyen an sitou lè nou te gen timoun ladan. Sonje lèzom toujou bezwen montre se yo ki pi bon, y ap rache sale sou do w pandan y ap fè pi mal.

Ayisyen sere manje pou ou men li pa sere koze…

Lè nou te 2 ti toutrèl nou te pran plezi nou ekspoze bèl ti lanmou nou… Nou poste foto n tout kote, se “Bae is so nice”, “I will love you forever Honey”… se sa ki te konn « caption » nou… Voye pwent sou moun ki ap pale nou mal pou nou montre jan koup nou solid, anfen ou te jwen Romeo oubyen Juliette nou. Kounye a nou se de gwo vye towo yo lage nan patiraj, nou chita la ap voye toya sou moun ki fè n mal, ti cheri doudou nou an vini mouche sa, papi cheri tounen malfwendeng, choupitou tounen bouzen, anfen vokabilè nou chanje… Men gen yon bagay ki enpotan si nou te konn pran tann ekspoze jan sa te bèl, mete pinga pou nou fè moun konnen jan nou pa sipote lòt, jan nou rayi lòt kounye a. Evite sa otan ke posib sitou lè nou gen timoun paske menm lè ou panse ou granmoun, ou pa dwe pèsonn moun esplikasyon paske yo pa peye bil ou, oubyen pèson paka pran lalwa djòl ou, tout moun ap gade koman nou lèd. Menm lè gen moun k ap sipòte nou nan aktivite chire pit sa yo se dosye nou yo ap monte pou yo kwape n pita nan chimen jennen. Yo ap sere tout enfòmasyon sa yo pou yo ekspoze yo nan figi nou, nan figi pitit nou yon jou san zatann. Lèzòm pa toujou sensè, lè y ap aplodi anpil fwa se gaz y ap voye sou dife w, pare « pop corn » pou yo gade sinema nou. Pawòl la pale sou rezo sosyo, se tankou nou te pase nan tout medya epi yo sere « screenshot »…

Kidonk konsèy mwen pou moun ki nan sitiyasyon sa yo si ansyen menaj, madanm/mari/papa pitit/manman pitit nou anvi pale nou mal ou fè nou mal kenbe silans nou e si nou gen prèv y ap nwi nou ale lajistis, rezo sosyo pa tribinal. Li menm fè lèd pou repitasyon nou, pitit nou ak fanmi nou, e li ka nwi moun ki ka anvi pataje lavil avè w apre paske trip ou gentan nan lari. Gen moun ki pat menm konn koze w ki ap rense dan yo nan biznis ou, ou lèd anpil lè konsa.

Mwen toujou kwè renmen yon moun se yon bèl bagay, separasyon mande anpil matirite, mkonn wè jan de moun ekspoze vi prive yo aprè yon relasyon, sa konn fè m mal paske ou montre plis ki jan de moun ou ye lè ou fache ke lè kè ou kontan. Antouka evite dezagreman miyò pase mande padon, separasyon pa yon fatalite, lavi pa fini…

C’est quand la fête des mères en Haïti ?

Sur ma page Facebook, dans ma boite de messages et via textos, plein de mes contacts moi souhaitent à moi et à d’autres mamans une joyeuse fête des mères. Ils écrivent tantôt et ceci dans plusieurs langues: Joyeuses fêtes des mères, Joyeuses fêtes des mères à toutes les mamans du monde, Joyeuses fête des mères aux haïtiennes vivant à l’étranger…

Dimanche 13 mai 2018, c’est la fête des mères dans la majorité des pays du monde entier. En Haïti, nous célèbrerons cette journée le 27 mai, soit le dernier dimanche du mois de mai.

Depuis plusieurs années, d’autres mères vivant en Haïti et moi également recevons ces vœux le même jour où l’on célèbre les mères à l’international, le deuxième dimanche du mois de mai.

Pourquoi souhaiter une joyeuse fête aux mères haïtiennes, le jour ou d’autres peuples célèbrent leurs mamans ?  Les mamans de chez nous ne devraient-elles pas être célébrées le dernier dimanche du mois de mai comme à l’accoutumée ?

Ce changement d’habitudes est dû à quoi ?

Est-ce un signe d’acculturation ? Nous importons tellement de choses que nous sommes venus à importer des fêtes ? Les dernières en date sont la St Patrick, une fête d’origine irlandaise, ou Cinqo de mayo, une célébration d’origine mexicaine. Ces festivités n’ont rien à voir avec notre culture mais elles sont célébrées dans certains lieux en Haïti. Nous avons aussi des célébrations venues de l’extérieur qui sont appréciées en dépit des nôtres, par exemple, Halloween est préférée au « Gédé » (différence de jour ou pas, elles se ressemblent beaucoup dans l’essence et dans le décor) ? Est-ce parce que nous avons beaucoup d’expatriés sur notre sol ? Entre nos crises socio-politiques, nos catastrophes naturelles et nos prêts aux pays étrangers, nous avons eu beaucoup de ressources humaines pour nous « aider » à les recevoir et à dépenser ces fonds.  Est-ce parce-que beaucoup de jeunes ont étudié à l’étranger ? Désolée de me répéter mais notre condition socio-politique, le nombre restreint d’universités pour la population estudiantine et la qualité de l’éducation poussent bon nombre de parents à envoyer leur progéniture poursuivre leurs études supérieures à l’étranger, donc, en plus de leurs connaissances ils pourraient rapporter d’autres choses… Est-ce parce-que nous avons beaucoup de mères vivant dans la diaspora ? Les membres de notre diaspora sont tellement nombreux et importants que nous les considérons désormais comme un onzième département. Est-ce parce-que beaucoup d’entre nous ont eu des enfants en terre étrangère ? Assurer l’avenir de nos enfants quand l’avenir ici est si incertain porte beaucoup d’entre nous à avoir des couches en pays étrangers.

Vos réponses à ces questions peuvent retrouver les miennes ou être divergentes, nous pourrions en débattre jusqu’à la prochaine fête des mères. Nous avons tellement de choses importées que nous pouvions avoir peur que la fête de nos mères, si précieuse soit-elle, soit oubliée ou mise en retrait au profit d’une date choisie par les étrangers.

Moi, je me suis dit, et ce, même pas dans le souci de faire taire la polémique qu’être mère c’est déjà un sacré boulot dans tous les pays du monde. Mes chères mamans haïtiennes, vous serez d’accord avec moi, que vivre en Haïti, aux États Unis ou dans un autre pays, recevoir des souhaits et des cadeaux pour le travail incommensurable que nous faisons deux dimanches du mois de mai et/ou tous les jours de l’année ne sauraient nous nuire à sitôt qu’ils viennent du cœur…

Donc je dis,

« Joyeuses fêtes des mères à toutes celles qui ont porté, pris soin ou occupé un enfant, n’importe où que vous soyez sur cette planète pour ce mois de mai ».

 

Une histoire de noms…

On dit que l’amour rend aveugle, et si on suit le sujet définitivement bête…

Il y a un plaisantin sur l’un des chatrooms que je suis sur WhatsApp qui faisait du charme de façon particulière aux dames ce matin. Il a appelé l’une d’entre nous « ma puce ». Le but premier était de nous faire rire, et qui peut lui reprocher de nous faire sourire, dans un pays aussi stressant que le nôtre ? Le rire est un antidépresseur dont il faut user et abuser autant que possible. C’est un groupe d’amis ; nous avons tous ri du surnom dont il l’a affublée et de là m’est venu cette question : est-ce que le vocabulaire du charmeur ne devrait-il pas se modifier en fonction que son destinataire ?

Ne lisez pas ce texte ! Je vous en prie. Vous allez perdre trois précieuses minutes de votre vie. Bon, puisque vous insistez, faites comme vous voulez ; mais vous ne pourrez pas dire plus tard que je ne vous avais pas averti.

Les lieux à visiter, les sujets de conversation à entamer, les cadeaux à offrir… et les petits noms ne devraient-ils pas refléter et flatter la personne de votre intérêt ? À coup sûr, votre touche personnelle fera partie du paquet que vous offrirez, mais il devrait être élaboré sur mesure pour votre coup de cœur. Par exemple, comment concevez-vous qu’une personne m’appelle « ma puce », une petite bête, un parasite qui vit sur l’homme et les mammifères ? Je ne vis tout de même pas aux dépens des autres. Ou encore qu’elle décide de m’appeler mon pigeon, un petit oiseau qui vole quand j’arrive à peine à sauter à la corde. J’ai entendu plus jeune l’appellation « mon rossignol » à mon égard, et si par la suite j’avais entamé une carrière de chanteuse, il serait le seul responsable de ses tympans déchirés. Ils vont aussi chercher des noms d’animaux étrangers, « ma biche »… Est-ce que nous pouvons rester « lokal », messieurs ? Mon poussin ! Qui pense à se mettre en couple avec une créature si jeune ? Mon « minou » est un animal de compagnie ; je pourrais faire le lien avec son côté félin mais je préfèrerais me voir comme une lionne… En revanche, « ma chienne » conviendrait mieux, elle est fidèle, attachée à son maître, l’accompagne partout et le protège, ce sont les qualités d’un(e) bon(ne) partenaire.

On dit que l’amour rend aveugle, et si on suit le sujet définitivement bête, parce que comment de mon 1 mètre 80 pour 240 livres, un individu arrive à me comparer à ces bestioles avec lesquelles je n’ai aucun point commun ? Pour faire vrai, pourquoi ne pas m’appeler « ma vache » ? Pour la quantité de bœuf que j’ai mangé depuis ma naissance, leur chair a sans doute contribué à ma croissance et nous sommes ce que nous consommons. Cet animal comme moi s’impose par son physique, par ses muscles et par sa force et je suis sûre que si les scientifiques continuent de fouiller, ils pourront nous trouver des liens de parenté…

Et quand ils laissent les noms d’animaux et attaquent les choses, ce n’est pas plus vrai : « Mon nounours », « ma poupée »… Nous voilà transformées en objet. Il y a ce titre royal que je ne voudrais pas nous refuser quand ils nous disent « ma princesse », « ma reine » ; mais avoir un royaume sans le sou, c’est comme faire de la lèche vitrine en période de fêtes, cela ne fait pas de sens.

J’ai du mal à comprendre pourquoi les hommes se réfèrent à la femme avec des noms aussi ridicules sous prétexte qu’ils sont affectueux. Si on se mettait à les appeler « mon moustique », « mon anolis » ils penseraient quoi? Quand on y réfléchit, ces surnoms peuvent être considérés comme des insultes… Personnellement, je préfèrerais l’utilisation de mon nom propre ou d’un dérivé, il permet une approche sincère et personnalisée. J’ai déjà vu des gens appeler toute la population de l’autre sexe du même nom que leur partenaire, « chéri (e) » ou ont été même se forger un surnom pour toutes leurs conquêtes (mon trésor) histoire de ne pas se perdre. Si l’on occupe une place spéciale, pourquoi pas un nom spécial ?

Bon, avec tout ce que je viens d’écrire, je vous ai sans doute nui avec cette histoire de surnoms. Je vous oblige maintenant à vous poser des questions sur les raisons pour lesquelles vous avez décroché le vôtre. Oubliez vite ! Je n’ai pas encore pris mon petit déjeuner ; tout ce que j’ai écrit a été influencé par la faim et vous savez à quel point elle est peut être mauvaise conseillère.

Triste constat

…l’argent régit le pouvoir, celui qui dépense est roi.

Au temps de l’esclavage, le colon, le maitre de l’esclave, disposait de lui comme de son bien meuble. Il avait droit de vie et de mort sur lui. Nos ancêtres se sont révoltés et se sont battus pour être libres ; ils voulaient être maitres d’eux-mêmes. Ce crime contre l’humanité aboli sur notre territoire, nous pensions tous être libres… Il n’en est rien… Il se produit chez nous avec ces enfants en domesticité que nous « aidons » en les offrant « le pain quotidien » et dans les couples où l’argent régit le pouvoir, celui qui dépense est roi.

Le système esclavagiste, semble-t-il, a juste changé de forme, de minorité… Nous la cautionnons en perpétrant certaines pensées, en justifiant le crime du bourreau et en dénonçant l’ingratitude de la victime.

L’être humain n’est pas un objet pour qui la générosité d’un semblable doit être considérée ecomme un paiement.

Croyez-le ou non, certains pensent, parce-qu’ils ont payé/supporté une personne, pouvoir plus facilement être dépossédé d’une voiture que d’un partenaire… Comment pouvons-nous penser offrir à une femme, une personne le traitement d’un bien meuble, la déshumaniser ?

Le triste constat est que nous avons changé le maître mais pas le système si l’on vient à justifier un meurtre sous prétexte que la victime était entretenue…

Dépités

Nous nous plaignons souvent de la propreté de nos rues, ceci n’empêche pas à beaucoup d’entre nous de jeter un petit paquet, une pelure, un truc de rien du tout dans nos rues… Ou encore d’ordonner à notre personnel de maison de se débarrasser des immondices quand il pleut (on s’étonne encore des débris dans nos rues pendant et après les pluies).  D’un autre côté, il y a des occupants de nos marchés qui s’installent, vendent et mangent à côté d’une pile d’immondices. Leur seul signe d’inconfort à cet environnement nauséabond est le geste qu’ils font pour repousser les mouches (ces innocentes ne font qu’assurer la navette entre eux et nous pour un partage équitable des microbes). Nous (les fameux hypocrites) retroussons le nez demandant comment un être humain peut accepter de vivre dans de telles conditions…Mais voilà la pile de fatras ne s’est pas faite toute seul, nous y avons participé. Certes notre déchet à lui seul ne pourrait nuire à l’environnement mais nous sommes plus de 12 millions à penser ainsi…

Pourquoi nous nous indignons pour ces tristement célèbres vidéos de MechansT et d’une jeune fille exécutant en public des scènes pornographiques? Nous avons bien élu à la magistrature suprême un homme qui disait/dit/dira des insanités et se dénudait/dénude/dénudera en public. Nous avons élu plusieurs de ses compères dont l’un est devenu député,  puis insisté avec la bêtise en le mettant Sénateur (il nous a remercié avec un jeu des tours de reins des plus aiguisés).

Quand nous acceptons que n’importe qui, n’importe comment nous représentent ; nous laissons à des amateurs exécuter un travail de professionnel et nous nous étonnons du résultat exécrable. Les symptômes ne sont pas traités, le mal empire! Loin de moi l’idée qu’un citoyen ne peut pas porter plusieurs chapeaux (quoique pourquoi vouloir forcément porter celui d’un législateur pour être utile à la nation).  Je ne dis pas que des gens ne peuvent pas être compétent dans un domaine sans l’obtention d’un diplôme, non plus que ce document garantit leur compétence dans cette dite filière mais accepter que des imposteurs fassent le guignol à nos dépens, non !

Le problème quand des concitoyens vendent une piètre image et que nous les votons, ils deviennent des modèles de réussite et notre jeunesse calque leur parcours. Ils sont les références à qui nous devons cet odieux spectacle. Nous évoquons la détérioration de notre société, le dévergondage de la jeunesse, le non-respect du corps de la femme, par contre, le public n’a pas hué mais applaudi à ce spectacle, ce qui sous-entend qu’il est habitué et a apprécié ce show.

Les dernières élections montrent que des artistes (mot à définitions multiples) profitent de l’attention que nous leur offrons sous les feux des projecteurs pour commencer leur « campagne électorale ». Entre autres, un Fantom veut s’inviter de la partie et il y a de quoi faire peur; ceux qui sont là ne foutent déjà pas grand-chose, il risque de s’ajouter à nos frayeurs ?

Si vous avez ri huit ans de cela quand l’alter ego de Ti Simone s’est présenté comme président de la République, sachez qu’un dicton chez nous dit que « Se nan griyen dan yo batize jwif ». Alors, allons-nous continuer à rire jaune, quand nous devrions donner des cartons jaunes sinon rouge à ces profiteurs?

Comme pour la pile de fatras, ne vous dédouanez pas, il s’agit bien de nous, parce-que par notre double standard nous avons laissé cette situation dégénérée. La note que ces incompétents nous servent est trop salée, voulons-nous ajouter dessus ?

Il nous faut de meilleurs modèles !

Sinon à mesure d’être indignés vu que l’on n’a pas de vrais Honorables, on finira par être Dépités de nous-mêmes et nous serons coupables de la pire MechansT…

Les bonnes et les mauvaises nouvelles

L’adage dit « Si vous voulez qu’une nouvelle fasse le tour du monde deux fois plus vite ; faites passer le message par un homme » ce dernier est détrôné depuis la création d’un canal encore plus rapide ; l’internet.

Toutefois, si vous tenez à ce qu’elle soit propagée à une vitesse Grand « V » il faut qu’elle soit mauvaise. Oui, mauvaise comme mortuaire, dégradante, ridicule et j’en passe et tous seront au courant dans un laps de temps-record. Vous ne me croyez pas? Mon jugement est appuyé sur des faits réels et ceux de la semaine dernière le prouvent.

C’était le lundi après Pâques et j’ai vu la vidéo d’une de nos fiertés nationales sur Facebook. Si j’ose me prononcer ainsi c’est pour l’appréciation de beaucoup de nos compatriotes pour elle. De plus, elle a reçu bon nombre de prix à l’extérieur… Pendant le week-end, c’était la vente signature de son premier album. Voilà dans une vidéo enregistrée pour cette occasion, où elle bouge très expressivement, elle fait aussi des vocalises, c’est là que le bât blesse, non que le son blesse. Oui, à chacun ses goûts et ses couleurs. Oui, elle n’était pas disposée à chanter ce soir-là. Oui, la vidéo et le son peuvent être de qualité médiocre. Oui, on peut toujours écouter son message (aller voir comment). Oui, on peut lui donner une nouvelle chance (est-ce nécessaire dans ce domaine)… Oui… mais on n’a qu’une occasion de faire une première impression et dans la chanson c’était celle-là (je me demande si les autres champs dans lesquels, elle brille ne seront pas entachés par cette prestation). Donc, suite à cette vidéo sur la toile, la journée de ce lundi, le commun des mortels y compris moi avait tourné la chose au ridicule (vous pensiez que j’étais innocente). D’autres ont poussé avec les montages les plus loquaces pour parodier la prestation. La toile a eu pour son compte…

Entre autres, vendredi dernier, je découvre un ami journaliste aussi une autre perle pour sa génération qui s’est lancée dans la chanson (j’ai pensé que c’était un méchant virus qu’il y avait dans l’air et je ne voulais pas être infectée). Mais wow, quelle agréable surprise, quelle maitrise ! Il interprète des chansons d’antan aussi bien que les chanteurs d’origine. Il reçoit des compliments des « likes », des partages mais ne bénéficie pas d’une attention aussi dramatique que son homologue féminin (homologue ici est utilisée sous toute réserve).

Dans la même semaine dans une autre sphère d’activités, dans un autre pays…

Je ne suis pas fan de foot mais j’aime voir Cristiano Ronaldo, j’ai un bon œil (deux bons yeux de préférence). Donc quand ce dernier a fait ce but de façon extraordinaire, à la  bicyclette, j’ai moi-même été épatée. Ses fans ont pris le plaisir de relater cet exploit… Ah ah ! Et voilà que s’en viennent ceux de Messi montrant que lui aussi avait déjà réalisé ce genre de but (vraiment hors du sujet). Pire, ils ont même montré combien de fois leur Messi l’avait réalisé et que Cris avait raté ce mouvement.

Ce dernier paragraphe est pour vous démontrer même quand vous faites quelque chose d’extraordinaire les gens vont chercher à vous montrer que vous n’avez rien fait de fameux. On dirait qu’ils n’attendent que la moindre erreur, la plus petite intercale pour vous trucider.

24 heures après la publication de la vidéo du nouveau chanteur, elle a eu quelque 1000 vues (Il faudra qu’il continue à se produire pour être connu et apprécié…) Celle de la nouvelle chanteuse jouissant déjà d’une grande popularité est doublement connue maintenant et non pas qu’en des termes élogieux. Entre-temps, les fans de Messi et de Ronaldo continuent à se documenter et à se disputer à  des fins non lucratives sur le pronostic de leurs millionnaires préférés.

Moi, je me dis que personne ne peut faire l’unanimité en ce monde. Même Dieu, prononcé créateur de l’univers dans la Bible, à la théorie du Bing Bang (soutenue par des scientifiques créés par lui) pour contredire la paternité de ses créations. Le comble, il n’y avait pas de caméra à cette époque, « ses réalisations » ont été transcrites par des hommes  (cette créature n’est pas parfaite surtout quand on sait que l’erreur est de son domaine). Alors 20, 100,… fois sur le métier (donnez à quelqu’un d’autre vos compositions..) mais de grâce veillez bien faire tout ce que vous entreprenez parce-que les archives sont partout et l’humain garde surtout en mémoire les choses négatives.